​อุตุฯเผย ภาคเหนือ-อีสาน-กลาง มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง