ส.อ.ท. ย้ำอุตสาหกรรมรถยนต์ยังไม่ปลดแรงงาน แต่เริ่มยกเลิกโอที