อรินทราช 26-ทหาร 17,000 นาย พร้อมรักษาความปลอดภัย “ประชุมสุดยอดอาเซียน”