เห็นรถทหารอย่าตกใจ! 1 พ.ย. นี้ ทหารม้า เคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ไปฝึกที่ลพบุรี