​กระทรวงพาณิชย์ เตรียมคุมเข้มราคาซื้อขายปาลม์ทั้งระบบ