“วัดโทไดจิ” หลวงพ่อโตแห่งเมืองนาระ อายุกว่า 1,200 ปี

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


วัดโทไดจิ (Todaiji) หรือ วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนาระ ประเทศญี่ปุ่น เป็นโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 1,200 ปี และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น

TOP ประเด็นร้อน