ญี่ปุ่นเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ "ไทย" เป็น A-


โดย PPTV Online

เผยแพร่
อานิสงค์ EEC ท่องเที่ยวแข็งแกร่ง จัดเลือกตั้ง วินัยการเงิน R&I บริษัทจัดอันดับของญี่ปุ่นปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของไทย จาก BBB+ เป็น A-

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่าเมื่อวัน บริษัท Rating and Investment Information, Inc. (R&I) ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือรายใหญ่ของญี่ปุ่นได้ปรับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Issuer CreditRating) จากระดับ BBB+ เป็น A- และคงมุมมองความน่าเชื่อถือ (Outlook) ที่ระดับเสถียรภาพ (StableOutlook) ซึ่งเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือว่ามาจากปัจจัยหลัก 4 เรื่อง คือ

ทส. ชู “อีอีซี” โมเดลต้นแบบพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน

“ประยุทธ์” ชี้เศรษฐกิจไทยไม่ได้ถดถอย แค่เติบโตช้าลง

1. รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดำเนินมาตรการเชิงรุกในการ พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันให้เกิดการลงทุนจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ประเทศมีศักยภาพในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว และหลุดพ้นจากการติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)

2. การเกินดุลการค้าและดุลบริการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหลักจากรายได้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง จึงทำให้ประเทศไทยมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่อง และมีระดับเงินสำรองระหว่างประเทศเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับหนี้ต่างประเทศ ดังนั้น ประเด็นเรื่องสภาพคล่องในสกุลเงินตราต่างประเทศจึงไม่น่ากังวล

"มูดีส์" ปรับความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจไทยเป็นระดับสูง

“ฮ่องกง” ครองแชมป์ค่าครองชีพสูงสุดในโลก “ไทย”ขยับขึ้นอยู่อันดับ 40

3. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง ทำให้การบริหารจัดการด้านการคลังมีประสิทธิภาพและมีรูปธรรมชัดเจนขึ้น โดยมีการกำหนดเพดานหนี้สาธารณะไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน และเนื่องจากสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ยังอยู่ในระดับที่ต่ำ ดังนั้น จึงไม่มีความน่ากังวลทั้งในประเด็นด้านความสามารถในการระดมทุนและความเสี่ยงทางการคลัง

4. การเมืองของประเทศไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น จากการที่ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ และสามารถดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยR&I ยังคงให้ความสำคัญกับประเด็นทางการเมือง โครงสร้างของการกระจายรายได้ระหว่างเขตเมืองและชนบท รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางการเมืองอื่นๆ ที่จะสนับสนุนการดำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในอนาคตต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกล่าวเพิ่มเติมว่า “ปี 2562 ประเทศไทยได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา Moody’s และ Fitch Rating ได้ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือ (Outlook) ให้กับประเทศไทย จากระดับ “เสถียรภาพ (Stable Outlook)” เป็น “เชิงบวก (Positive Outlook)”

ซึ่งการได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังจะช่วยให้การระดมทุนจากต่างประเทศของรัฐบาลและเอกชนไทยมีต้นทุนที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย”

ท่องเที่ยวไทย ทำรายได้พุ่งติดอันดับ 1 เอเชีย ที่ 4 ของโลก

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด โปรแกรมฟุตบอล คุณสนใจหรือไม่?

เมืองทอง ยูไนเต็ด

VS

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ