ญี่ปุ่นเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ "ไทย" เป็น A-

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


อานิสงค์ EEC ท่องเที่ยวแข็งแกร่ง จัดเลือกตั้ง วินัยการเงิน R&I บริษัทจัดอันดับของญี่ปุ่นปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของไทย จาก BBB+ เป็น A-

TOP ประเด็นร้อน