ทส. ชู “อีอีซี” โมเดลต้นแบบพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 วันนี้ก็ได้มีการจัดงานประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้บอกว่า อีอีซี จะเป็นโมเดลต้นแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

TOP ประเด็นร้อน