"สมคิด" มั่นใจไทยเศรษฐกิจดีพร้อมขึ้นแท่นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน