“ประยุทธ์” ชี้เศรษฐกิจไทยไม่ได้ถดถอย แค่เติบโตช้าลง