ผู้นำหลายชาติ เดินทางถึง กทม. ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35