ส่งตัว “แม่มณี-สามี” ดำเนินคดี จ.อุดรฯ พบมูลค่าความเสียหายกว่า 948 ล้านบาท