ผู้เสียหายแชร์แม่มณีร้องร้องเรียนผ่านคิวอาร์โค้ด กว่า 2,000 คน