แอ๊ด คาราบาว สะท้อนปัญหาค้ามนุษย์ ผ่านบทเพลงเพื่อชีวิต