เปิดใจ “ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ” ผู้ขับขานบทเห่เรือ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ในขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค นอกจากภาพเรือ และฝีพาย ที่สวยงามแล้ว สิ่งหนึ่งที่เคียงคู่มาด้วยคือ เสียงขับขานบทเห่เรือที่ไพเราะอย่างยิ่ง

TOP ประเด็นร้อน