ปริญญา ผู้สร้างดินแดนของ “ฅนฮักถิ่น” ลูกอีสานผู้ยึดมั่นในศาสตร์พระราชา