สาธารณสุข ตรวจร้านค้างานลอยกระทง สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย ตรวจสอบร้านค้าในพื้นที่การจัดงานลอยกระทง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานลอยกระทง

TOP ประเด็นร้อน