สิงคโปร์ ห้ามขี่ “สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า”บนทางเท้า ฝ่าฝืนมีโทษถึงจำคุก