ทหารเรือ ช่วยลูกเรือประมงลอยคอ กลางทะเล นาน 11 ชั่วโมง