จีน ฝันสร้างเขตเศรษฐกิจโลก-ดวงจันทร์ ปี 2050 คาดโกย 10 ล้านล้านดอลลาร์