ทีมจับกระทงลิขสิทธิ์เด็กหญิง 15 แจงสื่อ ยืนยันทำตามหน้าที่