โลกแห่งความเงียบ..ที่หลายคนยังไม่รู้..

โดย วารุณี สิทธิรังสรรค์

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ปัญหาของคนหูหนวก คือ ไม่มีใครรู้ปัญหาของเขา พวกเขาต้องเผชิญปัญหาอย่างเงียบๆ โดยที่ต้องการความช่วยเหลือไม่แพ้คนทั่วไปอย่างเราๆเลย

TOP ประเด็นร้อน