นักวิชาการชี้เหตุรุนแรงยะลาสะท้อนโครงสร้างกองกำลังยังอยู่