นักวิชาการชี้ กลุ่มก่อความไม่สงบกำลังเรียกร้องให้รัฐเปิดโต๊ะเจรจา