นายกฯเปลี่ยนจุดลงจอด ฮ.เลี่ยงสมัชชาคนจนบุกพบที่ราษีไศล