​"ไพบูลย์" ชี้ร่างรธนฯ ถูกแก้อื้อ ยันปรับเหลือ 100 มาตราไม่ได้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเชื่อร่างแรกรัฐธรรมนูญจะถูกปรับแก้จำนวนมาก แต่คงไม่สามารถปรับลดให้เหลือ 100 มาตราได้ ส่วนความชัดเจนการจัดทำคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ยังมุ่งไปที่ 10 ประเด็นหลักตามที่วิพาก์วิจารณ์กัน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน