“สม รังสี” ผิดหวัง หลัง การบินไทย ไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินเข้ากรุงเทพฯ