“ไมโครซอฟท์” ทดลองทำงาน 4 วัน/สัปดาห์ กำไรเพิ่ม 40%