พบคนไทยป่วยเบาหวาน 4.8 ล้านคน เสียชีวิต 200 คนต่อวัน