อุตุฯ เตือนพายุ“นากรี” ไทยมีฝนตก 11-13 พ.ย. หลังจากนั้นเตรียมสัมผัสอากาศหนาว