อากาศ 18 องศา ทุ่ง “ดอกบัวตอง”บานสะพรั่ง บนดอยหัวแม่คำบาน