นายกฯ เยี่ยมชาวดำเนินสะดวก ครวญเพลง “ดำเนินจ๋า” ปลุกสู้คนไม่ดี