รมช.สธ.ลั่นคนทะเลาะวิวาทในรพ. ไม่ยอมความ จี้เพิ่มโทษกว่าเหตุปกติ