"ชิม ช้อป ใช้ เฟส 3" เริ่ม 14 พ.ย.62 เที่ยวจังหวัดภูมิลำเนาเกิดได้