รองผอ.เชื่อมีผู้ไม่ประสงค์ดีกับโรงเรียน นำภาพนร.นั่งรอรับผอ.คนใหม่ แชร์โซเชียล