ส.อบต.ควนขนุนมอบตัวหลังยิงพี่เขย อ้าง ทวงความยุติธรรมให้ลูกสาว