เปิดวงจรปิดศาลจันทบุรี ตร.ส่งปืนให้เสมียนทนายยิงพล.ต.ต.