หนาวนี้!  ก่อนใส่เสื้อกันหนาวมือสอง มีข้อควรระวังอะไรบ้าง