แถลงการณ์สำนักพระราชวัง'กรมสมเด็จพระเทพฯ'เสด็จฯ ไปประทับ รพ.จุฬาลงกรณ์