สถานกงสุลไทยแจ้งเตือนคนไทยในฮ่องกงเพิ่มความระมัดระวัง