ส่องมุมมองประมูล “เมืองการบิน” ซีพี ยื่นเอกสารช้า 9 นาที