ชาวชัยภูมิตั้งคำถาม ทำไร่ก่อนเป็นเขตป่า ทำไมถูกดำเนินคดี