สั่งอาหารเดลิเวอรี่ 1 ครั้ง อิ่มท้อง แต่...“สร้างขยะ 4 ชิ้น!!!”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เมื่อฟู้ดเดลิเวอรี่กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบปีละเกือบ 600 ล้านชิ้น ถึงเวลาที่ผู้ประกอบการจะร่วมมือกับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และผู้ให้บริการส่งสินค้าหานวัตกรรมหรือโปรโมชั่นใหม่ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้บริโภคหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ภายใต้แนวคิด Wasteless Delivery

TOP ประเด็นร้อน