ผู้เชี่ยวชาญคาดกล้องหน้ารถระเบิดเกิดจากแบตเตอรี่ลัดวงจร