เปิดปฏิบัติการณ์ รหัส แพนเธอร์โกลด์ 2019 ฝึกร่วม “กองพันกูรข่า-กองทัพไทย"