อภ.-สปสช. กระจายยาไวรัสเอดส์กลุ่มเสี่ยงสูง 2 พันราย ดีเดย์ ‘1 ม.ค.63’