นักวิชาการชี้ ช่องโหว่อันตรายเครื่องเล่นงานวัด


โดย PPTV Online

เผยแพร่
จากอุบัติเหตุเครื่องเล่นที่เกิดขึ้น นักวิชาการมองว่าปัจจัยสำคัญมาจากความละเลยของผู้ประกอบการ ที่ไม่ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่น ทั้งที่มีกฎระเบียบ-มาตรฐานอยู่แล้ว พร้อมแนะวิธีสังเกตุก่อนเล่นทุกครั้ง

รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ วสท. ระบุว่าเหตุการณ์ที้เกิดขึ้นเป็นเครื่องเล่นที่จังหวัดลพบุรี เกิดจากอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ยึดรั้ง อาจไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้ใส่ หรือไม่มีอุปกรณ์ความปลอดภัย

ย้อนรอย! 5 เหตุการณ์เครื่องเล่นชำรุด ก่อนปลาหมึกยักษ์ถล่ม

ซึ่งด้านวิศวกรมีการกำหนดข้อบังคับการดูแลตาม กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่นอยู่แล้ว รวมถึงมีการจัดทำมาตรฐานไว้หมด แต่ช่องโหว่ของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ที่ผู้ปฎิบัติงานขาดความพร้อม

สำหรับเครื่องเล่นในประเทศไทยนั้น ถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องเล่นประเภทมาตรฐานที่ถูกตั้งไว้ใช้งานระยะยาว ต้องมีคู่มือการเล่น แผนรับรอง ป้ายข้อปฎิบัติ วิศวกรด้านต่างๆ ไม่น้อยกว่า 3 คนรับรอง

ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือ เครื่องเล่นที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น เป็นเครื่องเล่นประเภทชั่วคราวที่จะตั้งอยู่ไม่เกิน 15 วัน ซึ่งจะมีมาตรฐานข้อบังคับน้อยกว่า จะบังคับเฉพาะ การแสดงอุปกรณ์ แปลนที่ติดตั้ง ผู้รับผิดชอบโดยวิศวกรเซ็นรับรอง และประกันอุบัติเหตุ

ระทึก! เด็กกระเด็นตกเครื่องเล่นงานฤดูหนาวลพบุรี

ด้านผู้ประกอบการเครื่องเล่นอย่าง นางสาวฐพัชร์ ขันธุลา กรรมการ บริษัท งานวัดดอทคอม จำกัด ชี้แจงว่า ปกติแล้วการลงเครื่องเล่นในงานสวนสนุกจะมีลำดับการตรวจสอบก่อน ทั้งด้านของความปลอดภัย เช่น ข้อต่อเครื่องเล่น ระบบไฟฟ้า ระบบแสง ตามมาตรฐานที่กฎกระทรวงกำหนดอยู่แล้ว รวมถึงตรวจสอบความสวยงาม จุดสี ร่องรอยต่างๆ ซึ่งในขั้นตอนของการซื้อ-ผลิต เครื่องเล่นทุกครั้ง จะมีวิศวกรตรวจสอบการออกแบบให้ตรงตามมาตรฐาน

 ส่วนการติดตั้งในงานต่างๆ จะมีเจ้าหน้าที่ประจำทีมงานคอยดูแลประจำตำแหน่ง 2-3 คนต่อหนึ่งเครื่องเล่น จึงไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกกับข่าวที่เกิดขึ้น

วิธีการสังเกตก่อนจะเล่นเครื่องเล่นทุกครั้ง ให้ลองเช็คสภาพอุปกรณ์ในเบื้องต้น และดูเจ้าหน้าที่คุมเครื่องว่ามีความใส่ใจดูแลมากน้อยขนาดไหน เช่น เวลาขึ้นชิงช้าสวรรค์ มีการใส่ล็อกให้เข้าที่หรือไม่ เพราะหลายครั้งอารมณ์ของผู้เล่นจะอยู่ในความสนุก แต่ไม่อยากให้ละเลยความปลอดภัยในส่วนนี้

เจ้าของเครื่องเล่นปลาหมึกยักษ์ถล่มไม่แจ้งขออนุญาตติดตั้ง

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ