คลัง ยืนยัน ผู้ใช้สิทธิ์ "ชิมช้อปใช้" รวมถึงร้านค้า เตรียมลุ้นทองทุกสัปดาห์