เทรนด์จ้างงานใหม่ “NextGen Work” อิสระทั้ง “นายจ้าง-ลูกจ้าง”