ฝ่ายเลขาฯ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ย้ำ มติคณะกรรมการฯ ชอบด้วยกฎหมาย